ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดตราด

[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ]

[ ประชาชนทั่วไป ][ องค์กร/หมู่คณะ ]

[ สถิติการลงนาม ]เข้าสู่เว็บไซต์